top of page

Brengen en ophalen:

Kinderen komen zich steeds elke dag aanmelden en afmelden. 

Alle kinderen kunnen ’s morgens tussen 8u en 9u gebracht worden.

Kinderen die alleen naar huis gaan mogen dit enkel met een schriftelijke toelating van de ouders!

OPVANG


voor: van 8 uur tot 9 uur
na: van 16 uur tot 17 uur voor hele dag-kampen en

namiddagkampen van 12 uur tot 13 uur voor voormiddagkampen Tijdens de opvang zijn er geen activiteiten gepland.

Als de deelnemer(s) niet word(t)(en) afgehaald binnen de opgegeven opvanguren, mag de club onmiddellijk € 5 per begonnen half uur aanrekenen. 

Annulatie of ziektes :

ANNULATIE?

Annulatie kan met medisch attest uitsluitend VOORAF en TIJDENS het kamp. Annuleren kan voor minimum
2 dagen (1 dag afwezigheid wordt niet terugbetaald). Achteraf kan niet geannuleerd worden! Enkel met medisch attest kan een gedeelte van het kampgeld terugbetaald worden.

Annulatie gebeurt enkel telefonisch of via e-mail: met vermelding van jouw rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder, de naam van de ingeschrevene en de code van het kamp.

Het resterend bedrag wordt overgeschreven na eventuele ontvangst van het medisch attest.
Met een medisch attest betaal je € 5,00 annulatiekosten. Van het resterend bedrag krijg je 20% per geannuleerde dag terug.

Annuleren zonder medisch attest kan tot 1 maand vóór de aanvang van het kamp. Je betaalt dan
€ 25,00 annulatiekosten.
 

 

 

Wat brengen we mee

Sportieve of gemakkelijke kledij.
Vergeet geen koekje en drankje voor tijdens de pauzes en voor ’s middags een lunchpakket.

Voor de allerkleinste is reservekledij geen overbodige luxe.

Bij warm weer : zonnecrème, petje en extra drank.

Op sommige locaties zijn er drankjes te verkrijgen .

Fiscale attesten:

Voor de sportkampen in de gemeente Holsbeek krijgen jullie een fiscaal attest .De sportkampen op andere locaties voorlopig nog niet

Verloren voorwerpen

 Al de verloren voorwerpen worden gedurende vijf weken bijgehouden.

 

 

Verzekering

Bij Dacosport VZW  is er een een verzekering lichamelijke ongevallen en bugerlijke aansprakelijkheid . Deze verzekering geldt voor al onze activiteiten.

Verantwoordelijkheid​

Bij inschrijving geven de ouders aan Dacosport VZW vzw de toelating om :

• Bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand in te roepen. Specifieke medische problemen, vb. allergische reacties, … dienen steeds aan ons meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de eerste ochtend voor de aanvang van het kamp!

• Foto’s van kinderen, die genomen tijdens onze activiteiten, te publiceren. Gelieve te vermelden indien u dit niet wenst.

Dacosport vzw is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van eigen materiaal, kledij, geld en waardevolle voorwerpen

Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie
bottom of page